Leerdam is van oudsher een vestingstadje, gelegen op de noordoever van de schilderachtige Linge, op de grens van Utrecht en Gelderland. In 1382 ontving Leerdam stadsrechten van Otto van Arkel. Leerdam lag op een belangrijke en strategische plaats in het machtsgebied van de heren van Arkel, tussen Holland en Gelre in. Het stadje had in de vijftiende en zestiende eeuw veel te lijden van de Arkelse Oorlog en de Gelderse oorlogen. 

Waarschijnlijk is de stadsmuur, met de vier poorten, eind veertiende, begin vijftiende eeuw gebouwd. Ook ontstonden toen de onderkanten van de muizentorentjes. De onderkant van de torentjes dienden om de muur te beschermen tegen kruiend ijs en het water van de rivier de Linge. In oorlogstijden werden er kanonnen op geplaatst ter verdediging van de stad.

In 1837 is er een loswal aangebracht en zijn er op de resten van de oude, onbruik geraakte en vervallen muurtorens drie woningen gebouwd. 


Niemand durfde in de muurtorens te wonen, want de vijand kwam over het water zo je huis binnen. Waardoor de muizen en ratten in de torentjes verbleven. Vandaar de naam "muizentorentjes" van Leerdam. Of is de naam te danken aan de grote van de torentjes. Het is een vraag waar men tot op heden niet het juiste antwoord heeft. Sinds kort heb ik vernomen dat DE MUIZEN de militairen in grijze pakken waren en de wacht hielden in de torentjes. Ben benieuwd wat de echte versie is!


Rond de tweede wereld oorlog zijn er wel mensen in de muizentorentjes gaan wonen. Er gaan heel wat verhalen te rond, wie er in heeft gewoond. Een echtpaar met 4 kinderen. Een man, die onderin de kelder een groot varken hield. Mooie verhalen, waar we ook niet allemaal zeker van zijn, maar wel heel leuk om te vertellen en naar te luisteren. Een tiental jaren geleden is het torentje, waar wij in verblijven, gedeeltelijk afgebrand en later weer geheel gerestaureerd. 


Kortom het torentje heeft in al die jaren veel meegemaakt en is bijzonder tot op de dag van vandaag, wij zijn dan ook trots dat wij sinds 2011 Thee Leutje (De Muizentoren) hebben gevestigd in dit muizentorentje, en hopen dit nog vele jaren te mogen doen.


Enige tijd geleden zijn de kleinkinderen van het gezin bij ons geweest. De kinderen van het gezin zijn heel wat jaren geleden ook geweest, heel bijzonder. (waarvan er inmiddels al zijn overleden). We hebben nog een verhaal gekregen van Pim een kleinkind van het gezin:


In het begin van de vorige eeuw is mijn opa daar als jongen/jongeman opgegroeid met zijn stiefvader, moeder, zusje, halfzusje en halfbroertje. Het gezin woonde aanvankelijk in de Schriekesteeg, maar is na de geboorte van het halfzusje in 1902 verhuisd naar het Muizentorentje dat toen als adres Lingewal 5 had. Het gezin leefde in kommervolle omstandigheden. De stiefvader had geen vast werk en van wat hij verdiende, verdween een groot deel in de kroeg.

Als hij dronken was, kon hij zeer gewelddadig zijn. De oudste dochter trouwde in 1904 en vertrok in 1913 naar Den Haag, in datzelfde jaar gevolgd door mijn opa. In 1914 kreeg zijn moeder een beroerte, mogelijk als gevolg van mishandeling door haar man. Ze raakte grotendeels verlamd en overleed in 1922, al die tijd verzorgd door haar jongste dochter. Die vluchtte toen naar mijn opa en oma. Haar broertje ging werken in Limburg. De stiefvader is waarschijnlijk in het Muizentorentje blijven
wonen tot hij in 1931 verhuisde naar Gorinchem. Een bewogen geschiedenis dus, in het Muizentorentje.

Pim (bedankt Pim voor dit verhaal, zo worden steeds iets wijzer)

 

 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram